Strategische logistiek
Bij bedrijven die opereren in een dynamische marktomgeving is een integrale aanpak van logistiek van doorslaggevend belang. Logistiek en Supply Chain Management wordt steeds meer een strategisch onderscheidende component. De aandacht van Logistiek is niet langer uitsluitend gericht op kostenvermindering maar ook op het benutten van markt-mogelijkheden en het realiseren van een hogere omzet en winst. Logi-Consult kan vanuit een lange ervaring op directieniveau ook uw organisatie helpen bij het oplossen van strategische logistieke vraagstukken.

Frans van Mook
Logi-Consult

Logistiek Concept : Logi-Consult heeft ruime ervaring in het
ontwerpen van een bij uw bedrijf passend logistiek concept. Uitgangspunt daarbij is steeds de vanuit de markt gestuurde eisen ten aanzien van Customer Service en mogelijkheden die bepaald worden door uw producten en uw productieproces. Bij toonaangevende opdrachtgevers als Baan Business Associates en MCB zijn opdrachten met veel succes afgerond Lees meer over opdrachtgevers
Distributie Logistiek: Met ruime ervaring in directiefuncties
en als adviseur bij diverse opdrachtgevers heeft Logi-Consult een
track-record opgebouwd in de distributie logistiek. Voorbeelden zijn de inrichting van het hoogbouwmagazijn van boekendistributeur Centraal Boekhuis, de versnelling van de orderstroom en verbetering van het assortiments- en voorraadbeheer bij Metaal Compagnie Brabant en de ontwikkeling Business Control Models voor Baan Business Innovation.
Lees meer over opdrachtgevers.
Succes door strategisch aanpak.
Veel logistieke projecten lopen stuk doordat ze onvoldoende aansluiten bij de strategie van de organisatie. Logi-Consult werkt daarom bewust vanuit de ondernemingsstrategie.